Μονάδα κλειστού κυκλώματος ψύξης νερού. Διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού στα επιθυμητά επίπεδα για την σωστή λειτουργία των Μηχανημάτων LASER CO2.