Ο επισκέπτης του ιστότοπου novaware.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης. Η χρήση του ιστότοπου σημαίνει την αποδοχή των όρων αυτών.

Ο ιστότοπος novaware.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι σαφείς και ακριβείς, χωρίς όμως να μπορεί να το εγγυηθεί και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε οποιασδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, ο ιστότοπος novaware.gr, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης εξ’ αιτίας της χρήσης του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος novaware.gr  χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία σε μορφή txt), για την καλύτερη πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο. Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει μέσω του φυλλομετρητή του (browser) να ειδοποιείται για την χρήση cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται, επίσης, από την Google στις διαφημίσεις που προβάλλονται στους ιστότοπους των συνεργατών της, για την καλύτερη προβολή και διαχείριση τους, με βάση τους ιστότοπους που είχε προηγουμένως επισκεφθεί ο χρήστης.

Ο ιστότοπος novaware.gr  τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email) εφόσον ο επισκέπτης γράψει τα παραπάνω στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας. Ο επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται την τήρηση αυτών των στοιχείων, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο, στον ιστότοπο novaware.gr.

Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή και συναίνεση των παραπάνω όρων χρήσης από τον επισκέπτη-χρήστη του ιστότοπου novaware.gr.